Familien Rost-Nielsen
Slægtsforskning

Forside  |  Nyheder  |  Billeder  |  Historier  |  Gravsten  |  Rapporter  |  Efternavne
Søg
Fornavn:


Efternavn:Søren Marcussen

Mand 1838 -


Personlige oplysninger

 • Navn Søren Marcussen 
  Født 19 jun. 1838  Nørre Vallenderød, Tølløse Sogn, Merløse Herred, Holbæk Amt Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  • KB 1833-1860, Tølløse, Merløse, Holbæk.
   Fødte Mandkiøn 1838.
   Nr. 10.
   Født: Juny, 19.
   Navn: Søren Marcussen.
   Døbt: July, 22de i Kirken.
   Forældre: Fader: Marcus Hansen Tstk. hos Jens Knudsen i Ordrup, Moder: Mette Marie Sørensdatter, hos Moderen Søren Frederiksens Enke i Nørre Vallingerød.
   Faddere: Tstp. Sophie Sørensdatter af Maarup, Hmd. Johan Tobiasen, Gmd Ole Jensen og Gmd. Johan Peter Christensen, alle af Nørre Vallingerød.
   Jf. reg.: 814-1.
  Døbt 22 jul. 1838  Tølløse Kirke, Tølløse Sogn, Merløse Herred, Holbæk Amt Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Køn Mand 
  Lægdrulle 1839  Holbæk 1839 O Tilgangsrulle Lægd 5 Tølløse Sogn Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Litra: O.
  LNr: 432.
  Fader: Marcus Hansen.
  Søn: Søren.
  Født: 19/6 38.
  Sted: N. Vallingerød.
  Vedtegning: Til Sorø 12 Q 471, A.P. afgivet. Eftersees a 43/41.
  A.P. 28/10 39 til Steenmagle Sorøe Amt mod Caut.
  Afgb M 1840. 
  Folketælling 1840  Et Hus, Stenmagle By, Stenmagle Sogn, Alsted Herred, Sorø Amt Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  FT-1840.
  Navn: Søren Marcusen.
  Alder: 2.
  Civilstand: Ugift.
  Stilling: deres barn.
  Adresse: Huus.
  Sogn: Stenmagle.
  Herred: Alsted.
  Amt: Sorø.
  Stednavn: Stenmagle Bye.  
  Lægdrulle 1841  Sorø 1841 Q Tilgangsrulle Lægd 12 Stenmagle Sogn Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Litra: Q.
  LNr.: 471.
  Fader: Marcus Hansen.
  Søn: Søren.
  Fødested: Nørre Vallingerød.
  Alder 2, May 41.
  Opholdssted: Stenmagle.
  Vedtegninger: Fra Holbæk 5-O-432. 
  Lægdrulle 1842  Sorø 1842 R Hovedrulle Lægd 12 Stenmagle Sogn Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Gl. Lnr.: Q 471.
  Nyt Lnr.: 392.
  Fader: Markus Hansen.
  Søn: Søren.
  Fødested: Nørre Vallingerød.
  Alder: 3.
  Opholdssted: Stenmagle. 
  Lægdrulle 1844  Sorø 1844 U Hovedrulle Lægd 12 Stenmagle Sogn Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Gl. Lnr.: 392.
  Nyt Lnr.: 315.
  Fader Markus Hansen.
  Søn: Søren.
  Fødested: Nørre Wallingerød.
  Alder: 6.
  Opholdssted: Stenmagle. 
  Folketælling 1845  Et Huus, Vandløse By, Stenmagle Sogn, Alsted Herred, Sorø Amt Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  FT-1845.
  Navn: Søren Marcusen.
  Køn: M.
  Alder: 7.
  Civilstand: Ugift.
  Fødested: Stenmagle Sogn, Sorø Amt.
  Stilling: Deres Børn.
  Adresse: Et Huus.
  Sogn: Stenmagle.
  Herred: Alsted.
  Amt: Sorø.
  Stednavn: Wandløse By.  
  Lægdrulle 1847  Sorø 1847 Y Hovedrulle Lægd 12 Stenmagle Sogn Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Gl. Lnr.: 315.
  Nyt Lnr.: 254.
  ader Markus Hansen.
  Søn: Søren.
  Fødested: Nørre Wallingerød.
  Alder: 9.
  Opholdssted: Stenmagle. 
  Folketælling 1850  Et Huus, Vandløse By, Stenmagle Sogn, Alsted Herred, Sorø Amt Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  FT-1850.
  Navn: Søren Marcusen.
  Køn: M.
  Alder: 12.
  Civilstand: Ugift.
  Stilling: Deres Børn.
  Fødested: Stenmagle Sogn, Sorø Amt.
  Adresse: Et Huus.
  Sogn: Stenmagle.
  Herred: Alsted.
  Amt: Sorø.
  Stednavn: Wandløse By.  
  Konfirmation 3 apr. 1853  Stenmagle Kirke, Stenmagle sogn, Alsted sogn, Sorø amt. Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  KB 1852-1856, Stenmagle, Alsted, Sorø.
  Confirmerede Drenge 1853.
  1ste Søndag efter Paaske den 3die April.
  Nr. 12.
  Navn: Søren Marcussen af Vandløse.
  Forældre: Inds: og fattiglem Marcus Hansen og Hstr: Mette Marie Sørensdatter af Vandløse, Huusbond Gdmand Niels Jensen i Vandløse.
  Alder: 14 10/12 Aar, født i Nørre Vallingrød 19 Juni 1838, Døbt i Tølløse 22 Juli s. A. Att. af Præst Thestrup Tølløse d. 28 Juli 1838.
  Kundskab: T. Tg. T.
  Vacc: 7 Aug 1839 af Bojesen Att. af 23 Sep s. A.
  Jf. reg.: 152 No 43. 
  Folketælling 1855  En Gård, Sønderstrup By, Eskildstrup, Merløse, Holbæk Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  FT-1855.
  Navn: Søren Marcussen.
  Køn: M.
  Alder: 17.
  Civilstand: Ugift.
  Stilling: Tjenestefolk.
  Fødested: Tølløse Sogn, Holbæk Amt.
  Adresse: En Gård.
  Sogn: Eskildstrup.
  Herred: Merløse.
  Amt: Holbæk.
  Stednavn: Sønderstrup By. 
  Fængselsvæsen 1859  Tugt-, Rasp- og Forbedringshuset på Christianshavn Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Fortegnelser over Tugt-, Rasp-, og Forbedringshusets fanger 1859.
  [AO opsl 29].
  Nr. 434.
  Navn: Søren Marcussen.
  Håndtering: Tjenestekarl.
  Fædrende land: Sjælland.
  Alder: 20 3/4.
  Religion: Lutheransk.
  Profession: -.
  Ægtestand: ugivt.
  Børn: -.
  Ankommet: 1859 April 6.
  Dom: Sorø Birks Extraretsdom 1 April 1859.
  Afsoning: 3 Aar.
  Forbrydelse: Tyveri og betleri. 
  Folketælling 1860  Straffehuset, Christianshavn, København (Staden), København Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  FT-1860.
  Navn: Søren Marcussen
  Køn: M.
  Alder: 22.
  Stand: Ugift.
  Tro: Lutheran.
  Fødested: Vallingerød, Tølløse Sogn, Holbæk Amt.
  Stilling: Forbedringshus Aarsfange.
  Sogn: Christianshavn.
  Herred: København (Staden).
  Amt: København.
  Stednavn: Ovengade over vandet, Matr. 183, Lnr. 40.  
  Fængselsvæsen 30 maj 1860  Statsfængslet i Vridsløselille Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Stamrulle 1859 1 - 1859 303, [AO opsl. 70].
  Navn: Søren Marcussen.
  Dom nr 64/1860.
  Fange nr. 66.
  Ifølge Sorø Birks Ekstrarets Dom af 1ste April 1859 inddømt til Straffearbejde i Forbedringshuset paa 3 Aar.
  Dømt i 1ste Instants ved Sorø Birks Ekstraret, afleveret til Straffeanstalten den 30te Marts 1860 fra Straffeanst paa Chrhvn: der afl: den 6 April 1859.
  Straffetiden udløber den 31te Juli 1861.
  afgået 31 Juli 1861.
  Signalement:
  Højde: 62. T.
  Figur: proportioneret.
  Lemmer: middel.
  Hår: mørkt.
  Øjne: brune.
  Næse: almindelig.
  Ansigtsfarve: sund.
  Taler: Dansk.
  Værnepligtig: ja.
  Generalia:
  Fødested: Nørre Vallingerød Tølløse Sogn Holbæk A.
  Forsørgelsessted: Stenmagle Sogn, Sorø Amt.
  Sidste Opholdssted: ibidem.
  Næringsvej: Tyende.
  Alder: 20 3/4.
  Religion: Luthersk.
  Confirmeret: -.
  Kan læse: ja.
  Kan skrive: ja.
  Er ugift, har ikke børn.
  Forbrydelsen: Tyveri og Betleri.
  Tidligere straffet: For Tyveri med 4 x 5 Dage Vand og Brød.
  Medbragt i Straffeanstalten:
  Penge: 46 1/6.
  Klædningsstykker: 1 gl. Lærreds Skjorte, 1 blaa Trøie, 1 Vest, 1 Par Bomulds Buxer,
  1 Par Støvler, 1 Bomulds Tørklæde, 1 Par Strømper, 1 Par Vanter, 1 Kaskjet, 1 Par Trøtøfler.
  Strafforkortelse: Afkortet i Straffetiden efter Indsættelsen her, 1/3 Deel af
  2 Aar og 17 Dage = 249 Dage. Løslades 31/7. 61.
  Levnedsbeskrivelse:
  Han er Søn af fattige Leiehusfolk i Stenmagle Sogn. Fra det 7de Aar har han tjent og derfor kun
  nydt ringe Skoleunderviisning. Efter sin Confirmation har han tjent paa flere Steder
  snart i længere, snart i Kortere Tid, saaledes i 2 aar en Møller, denne Tjeneste forlod han imidlertid
  inden Opsigelse efter en Bekjendts Opfordring, som efter hans Sigende lovede ham en Tjeneste i Jylland,
  fra Møllerens Gaard gik han bort med 1 Uhr og Penge. Han kom til Veile, hvor han efterlod sin
  Skudsmaalsbog, som han ei senere har kunnet erholde; og drog om paa landet.
  Tjeneste kunne han ei faa, og blev endelig anholdt og straffet med Vand og Brød. Hjemkommen fik han
  langt om længe en Seddel fra Byfogeden i Sorø, paa Hvilken han kunde søge Tjeneste, men ingen vilde
  antage ham, da han manglede Skudsmaal.
  Pintsen kom og han havde ingen Klæder, ingen Penge, ingen Føde, og i en saadan Tilstand tog han nogle
  Klæder hos en Bonde, og derfor straffes han nu. 
  Fængselsvæsen 23 jul. 1862  Statsfængslet i Vridsløselille Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Stamrulle 1861 304 - 1869 2323, [AO opsl. 67].
  Løbe nr.: 679.
  1862/63 nr.: 94.
  Fange nr.: 20.
  Navn: Søren Marcussen.
  Tidligere straffet: 1) 12/8 58. For Tyveri med 5x4 Dage V x B.
  2) 1/4 59. For Tyveri med 3 Aars Fbdhs arbd:
  Forbrydelse: Tyverier og att: Indbrud. (= c. 30 rd.).
  Straffetid: 6 Aar.
  Dom: Merløse og Tudse Herreders Extrarets 14/7 1862.
  Indsat: 23 Juli 1862 fr: Holbech
  Straffetid udløb: 23 Januar 1866.
  Løsladt: til Rosk. 23/1. 66
  Fødested: Tølløse Sogn, Holbæk Amt.
  Forsørgelsessted: Stenmagle S. Sorø Amt.
  Sidste opholdssted: Stenmagle.
  Alder: 24 Aar.
  Religion: Folkek.
  Confirmeret: Ja.
  Næringsvej: Arbejdsmand (uden Erhverv).
  Familieforhold: ugift.
  Værnepligtig: -.
  Medbragte dokumenter: Ingen.
  Anm: 1 30/3.60 overf. fra Chv. til V.F. Løsladt 31/7 61. (No. 66) 
  Fængselsvæsen 19 aug. 1870  Statsfængslet i Vridsløselille Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Stamrulle 1868 2324 - 1875 4341, [AO opsl. 126].
  Løbe nr.: 3054.
  1870/71 nr.: 136.
  Fange nr.: 279.
  Navn: Søren Marcussen.
  Tidligere straffet: 3) vide Fg. nr. 20, Lnr. 679. 4) For Løsgængeri og Betleri med 3x5 Dage V d B (1870).
  Forbrydelse: S Tyveri §232.
  Straffetid: 1 1/4 Aar.
  Dom: Merløse og Tudse Herreds. 15/8.70.
  Indsat: 19 August 1870..
  Straffetid udløb: 19 Juni 1871.
  Løsladt: -.
  Fødested: Tølløse S., Holbæk Amt.
  Forsørgelsessted: Tølløse Sogn.
  Sidste opholdssted: -.
  Alder: 32 Aar.
  Religion: Folkek.
  Confirmeret: Ja.
  Næringsvej: Tyende.
  Familieforhold: ugift.
  Værnepligtig: -.
  Medbragte dokumenter: -.
  Anm: 2g. Vrids. Løsladt 23/1 66.
  Modtaget ved løsladelsen 87 f.
  Søren Marcussen, m.f.P.
  Til Vitterlighed,
  J.N. Gomand P. Hansen 
  Fængselsvæsen 22 sep. 1871  Viborg Tugthus Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Fangeprotokol, Mandsfanger 1849 - 1874, [AO opsl. 105].
  Navn: Søren Marcussen.
  Dom nr. 7745/1871, Tugthuus Fange nr. 339.
  Ifølge Merløse-Tudse herreders Extrarets Dom af 18' September 1871 inddømt tl Straffearbejde i Tugthuuset paa 2 Aar.
  Dømt i 1ste instants ved Merløse-Tudse herreders Extraret,
  afleveret til Straffeanstalten den 22de September 1871.
  Straffetiden udløber den 22 September 1873.
  afgaaet 22 September 1873. Har erholdt Tjeneste ved Aarhuus.
  Signalement:
  Højde: 60 3/4".
  Figur: proport.
  Lemmer: spinkel.
  Hår: brunt.
  Øjne: brune.
  Næse: almindelig.
  Ansigtsfarve: sund.
  Taler: dansk.
  Særlige kendetegn: To mørke Pletter eller Vorter på høire Kind.
  Generalia:
  Fødested: Tølløse S. Merløse-Tudse H. Holbæk Amt.
  Forsørgelses sted: do.
  Sidste opholdssted: Bonderup.
  Næringsvej: Tjenestekarl.
  Alder: 33 Aar.
  Religion: Luthersk.
  Conformeret: ja.
  Kan læse: ja.
  Kan skrive: ja.
  Er ugift, har ingen Børn.
  Tidligere straffet:
  1) For Tyveri med 4 x 5 dage Vand og Brød.
  2) For Tyveri med 3 Aars Fbh.
  3) For Tyveri med 6 Aars Fbh.
  4) For Løsg. og Betleri 3 x 5 dage Vabd og Brød.
  5) For Tyveri med 15 Mdr. Fbh. (Vridsløselille)
  Forbrydelse: Tyveri.
  Levnedsforløb: Ægte født. Faderen Arbmd. Moderen død.
  Har 4 Søskende, Ingen af Familien straffet.
  Medbragt til Straffeanstalten:
  1 Frakke, 1 Par Buxer, 1 Vest, 1 Skjorte, 1 Krave,
  1 Halstørklæde, 1 Lammeulds, 1 Par Sokker, 1 Par Støvler,
  1 Kaskjet, 1 Par M??, 1 Pibe, 1 Tobakspung, 1 Par gl. Sokk.
  Opførsel: God, ikke Flittig.
   
  Fængselsvæsen 1 jul. 1874  Statsfængslet i Vridsløselille Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Stamrulle 1868 2324 - 1875 4341, [AO opsl. 297].
  Løbe nr.: 4079.
  1874/75 nr.: 57.
  Fange nr.: 384.
  Navn: Søren Marcussen.
  Tidligere straffet: vide Fg. nr. 279, Lnr. 3054. 1g. Viborg d: 18/9-71 paa 2 aar for Tyveri.
  Forbrydelse: Att. paa Pengeafpresning ved Trudsler: §245.
  Straffetid: 2/3 Aar.
  Dom: Merløse Tudse Hers. 13/4 74. Herredsrets. 22/6 74.
  Indsat: 1 Juli 1874.
  Straffetid udløb: 1 Januar 1875.
  Løsladt: -.
  Fødested: Tølløse, Holbæk Amt.
  Forsørgelsessted: Tølløse Sogn.
  Sidste opholdssted: Bonderupgd.
  Alder: 36 Aar.
  Religion: Folkek.
  Confirmeret: Ja.
  Næringsvej: Tyende.
  Familieforhold: ugift.
  Værnepligtig: -.
  Medbragte dokumenter: -.
  Anm: 3g. Vridsløse 19/6 71 + 1g. Viborg.
  Ingen Contanter, J. N. Gomard. 
  Person-ID I60  Rost-Nielsen Slægt
  Sidst ændret 12 nov. 2019 

  Far Marcus Hansen,   f. 3 aug. 1810, Stenmagle, Stenmagle Sogn, Alsted Herred, Sorø Amt Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 24 sep. 1893, Mølleborup, Store Tåstrup Sogn, Merløse Herred, Holbæk Amt Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder 83 år) 
  Mor Mette Marie Sørensdatter,   f. 23 sep. 1808, I hjemmet, Undløse Sogn, Merløse Herred, Holbæk Amt Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 4 Maj 1863, I Hjemmet, Stenmagle Sogn, Alsted Herred, Sorø Amt Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder 54 år) 
  Gift 24 Okt 1837  Store Tåstrup Kirke, Store Tåstrup Sogn, Merløse Herred, Holbæk Amt Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  • KB 1833-1840, Store Tåstrup, Merløse, Holbæk.
   Copulerede 1837.
   Nr. 1.
   Gom: Ungkarl Marcus Hansen af Ordrup, 27de Aar.
   Brud: Bondepigen Mette Marie Sørensdatter, 29de Aar i Ordrup.
   Forlovere: Bmd: Jens IKS Knudsen i Ordrup, Gmd: Niels Hansen i Ordrup.
   Viet: d: 24de Octob 1837.
   Hvor: Efter foregaaende Lysning i Kirken.
   Jf. reg.: Pag 253-28, P 253-29.
   Anm: Gom vac d: 5te Julie 1811 af Wendelboe, Brud vac d: 6te Aug 1823 af Reinhard.
  Familie-ID F83  Gruppeskema  |  Familie Tavle

  Familie Frederikke Jacobsen,   f. 29 sep. 1847, Uglerup, Hørby Sogn, Tuse Herred, Holbæk Amt Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 5 Maj 1921, Almindelige Hospital, Staden København, København Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder 73 år) 
  Børn 
  +1. Anna Marie Mathilde Sørensen,   f. 2 mar. 1876, Markeslev, Hørby Sogn, Tuse Herred, Holbæk Amt Find alle personer med begivenheder på dette sted
   2. Hans Jakob Sørensen,   f. 29 apr. 1878, Uglerup, Hørby sogn, Tuse herred, Holbæk amt Find alle personer med begivenheder på dette sted
  Sidst ændret 6 aug. 2018 
  Familie-ID F29  Gruppeskema  |  Familie Tavle